Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833-1856). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή

Author : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Year of Publish : 1983, 2η ανατ. 2008

Dimensions : '14 x 21

Price : 13.39 €

Discount Price : 10.04 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1833-1856). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή

Αντικείμενο της πρώτης έρευνας είναι οι επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας ελληνικών ατμοπλοϊκών επιχειρήσεων, με φορείς Έλληνες ιδιώτες, την Εθνική Τράπεζα ή το συνασπισμό ιδιωτών και Εθνικής, και με την άμεση συμμετοχή του ελληνικού κράτους, από την ίδρυσή του ακόμα, τόσο στο νομικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Έτσι, η εξέλιξη και αναπροσαρμογή (1833-1856) της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας αποτελεί, στην περίπτωση αυτή, το ειδικό πλαίσιο όπου αρχίζει να εκτυλίσσεται η διαδικασία για τη  μετάβαση από την ιστιοφόρο ναυτιλία στην ατμοπλοΐα.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email