Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία

Author : ELPIDIO MIONI

Translation : Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη

Title Of Prototype : Introduzione alla Paleografia Grece

Year of Publish : 1977, 8η ανατ. 2019

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 978-960-250-103-0

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

ELPIDIO MIONI

Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία

Η παλαιογραφία, ο κλάδος που μελετά όλες τις μορφές της παλαιάς γραφής, γνώρισε μεγάλη ακμή στον εικοστό αιώνα και σήμερα έχει καθιερωθεί ως αυτόνομη επιστήμη στο χώρο των φιλολογικών σπουδών, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της ιστορικής έρευνας του πολιτισμού.
   Το εγχειρίδιο του Μιόνι, σύντομο αλλά περιεκτικό, περιλαμβάνει, εκτός από τα κεφάλαια που πραγματεύονται τα βασικά θέματα της Παλαιογραφίας (όργανα και υλικά γραφής, μορφή των χειρογράφων, εξέλιξη και τυπολογία της γραφής, αντιγραφή), και άλλα κεφάλαια αφιερωμένα στην κριτική των κειμένων και την κωδικολογία, θέματα δηλαδή που συνδέονται άμεσα με την ανάγνωση και τη  μελέτη των χειρογράφων. Ο συγγραφέας, με την ευκαιρία της ελληνικής μετάφρασης του έργου, αναθεώρησε το ιταλικό κείμενο, επιφέροντας πολλές μεταβολές (διορθώσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις).

Ο Ελπίντιο Μιόνι, καθηγητής του ιστορικού Πανεπιστημίου της Πάδοβας, είναι γνωστός ελληνιστής και κωδικολόγος, συγγραφέας πολλών αξιόλογων μελετημάτων και συντάκτης του νέου επιστημονικού καταλόγου των ελληνικών χειρογράφων της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email