Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία

Author : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ

Year of Publish : 1977, 4η ανατ. 2015

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-064-4

Price : 14.20 €

Discount Price : 9.94 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία

Το βιβλίο αυτό είναι ένα γενικό εγχειρίδιο Λαογραφίας, που καλύπτει όλο το φάσμα της παραδοσιακής αυτής επιστήμης, από τη λαϊκή λογοτεχνία και τα λεγόμενα «μνημεία του λόγου» ώς τον λαϊκό βίο και τα έθιμα, τη λαϊκή τέχνη, τη λατρεία και τα επαγγέλματα, καθώς και τις αγροτικές ή αστικές δραστηριότητες. Σκοπός του είναι να μυήσει τον Έλληνα αναγνώστη στα κεφάλαια της λαογραφικής ιστορίας και έρευνας, να τον κατατοπίσει στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ελληνική λαϊκή ζωή, όσα αξίζει να προσέχουμε και να αξιοποιούμε. Πυρήνας του βιβλίου υπήρξαν τα μαθήματα Λαογραφίας που παρέδιδε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο συγγραφέας, τα οποία παρουσιάζονται εδώ εμπλουτισμένα και ενημερωμένα βιβλιογραφικά.
Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email