Εισαγωγή στη Γνωσιοεπιστήμη

Author : N. A. STILLINGS κ.ά.

Translation : Γιώργου Mαραγκού

Title Of Prototype : Cognitive Science: An Introduction

Year of Publish : 2003, 1η ανατ. 2010

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 978-960-250-451-2

Price : 28.09 €

Discount Price : 19.66 €

Cognitive Science

N. A. STILLINGS κ.ά.

Εισαγωγή στη Γνωσιοεπιστήμη

Mια από τις σπουδαιότερες διανοητικές εξελίξεις των πρόσφατων δεκαετιών ήταν η γέννηση ενός συναρπαστικού νέου διεπιστημονικού πεδίου, γνωστού με το όνομα Γνωσιοεπιστήμη. Eρευνητές στην Ψυχολογία, στη Γλωσσολογία, στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη Φιλοσοφία και στη Nευροεπιστήμη συνειδητοποίησαν ότι έθεταν εν πολλοίς τα ίδια ερωτήματα για τη φύση της ανθρώπινης διάνοιας και ότι είχαν αναπτύξει συμπληρωματικές και δυνάμει συνεργιστικές μεθόδους διερεύνησης. H Γνωσιοεπιστήμη πραγματεύεται γνωσιακές διεργασίες που σχετίζονται με την κατ αίσθηση αντίληψη και με τη γνώση, είναι λοιπόν η επιστήμη της διάνοιας. Oι γνωσιοεπιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν διεργασίες σαν την κατ αίσθηση αντίληψη, τη σκέψη, τη μνήμη, την κατανόηση της γλώσσας, τη μάθηση και άλλα ψυχονοητικά φαινόμενα. Tην έρευνά τους τη χαρακτηρίζει αξιοσημείωτη ποικιλία. Στην έρευνα αυτή περιλαμβάνεται η παρατήρηση παιδιών, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών προς επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, η ανάλυση της φύσης του νοήματος, η μελέτη των αρχών που διέπουν τα νευρωνικά κυκλώματα στον εγκέφαλο. Oι κλάδοι από τους οποίους πηγάζει η Γνωσιοεπιστήμη διακρίνονται ο ένας από τον άλλο όσον αφορά τις μεθόδους, τις θεωρίες και τα αποτελέσματα· τους χαρακτηρίζει ωστόσο και εντυπωσιακή ενότητα,  όχι μόνον επειδή συγκλίνουν ως προς τα κεντρικά ερωτήματα αλλά και κατά το ότι σε όλους έχει αναδυθεί ως κοινό θεωρητικό υπόβαθρο η υπολογιστική αντίληψη, αυτή δηλαδή που εστιάζεται στην επεξεργασία πληροφοριών.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες

Αγγελιοφόρος, 9-9-2003
Εισαγωγή στην γνωσιοεπιστήμη

Ελευθερία Λαρίσσης, 19-10-2003
Εισαγωγή στην γνωσιοεπιστήμη

Εξπρες, 15-2-2004
Εισαγωγή στην γνωσιοεπιστήμη

Ελευθεροτυπία, 19-3-2004
Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του νου

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email