ΕΤΕΒΑ, Εθνική τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ, 1963-2002

Author : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ

Year of Publish : 2010

ISBN Xartodeto : 978-960-9475-00-6

Price : 20.10 €

Discount Price : 14.07 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ

ΕΤΕΒΑ, Εθνική τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ, 1963-2002

Η μελέτη αυτή εξετάζει τη δραστηριότητα της ΕΤΕΒΑ (ιδρύθηκε από την Εθνική Τράπεζα επί διοικήσεως Δημητρίου Χέλμη) και τον σημαντικό ρόλο της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ΕΤΕΒΑ, στις πρώτες δυο δεκαετίες, λειτούργησε ως αναπτυξιακή τράπεζα, ενώ από το τέλος της δεκαετίας του 1980 στράφηκε σταδιακά στις εργασίες της σύγχρονης επενδυτικής τραπεζικής μέχρι την απορρόφησή της από τη μητρική Εθνική Τράπεζα. 

 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ υπήρξε ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως.  

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email