ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Α'  1811

Year of Publish : 1988

Out of stock

Publications ELIA

Συλλογικό

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Α' 1811

Πρόκειται για την επανέκδοση του πρώτου και μακροβιότερου από τα ελληνικά περιοδικά των προεπαναστατικών χρόνων. Ο «Ερμής ο λόγιος» ιδρύθηκε το 1811 και ταυτίζεται με την ιστορία του νεοελληνικού διαφωτισμού στην ύστατη περίοδο της. Θεωρείται το συλλογικό όργανο δημοσιότητας των ελλήνων της διασποράς, υποστηριζόταν οικονομικά από την εμπορική τάξη και υπηρέτησε με συνέπεια τους στόχους της ομάδας των λογίων. Το Ε.Λ.Ι.Α στα πλαίσια της ανατύπωσης παλαιών και δυσεύρετων περιοδικών δημοσιεύει μια σειρά τευχών του περιοδικού.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email