ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τόμος Β' Η μεσαιωνική Φιλοσοφία. Η Φιλοσοφία της Αναγέννησης. Η Φιλοσοφία του Διαφωτισμού

Author : W. WINDELBAND / H. HEIMSOETH

Translation : Ν. Μ. Σκουτερόπουλου

Title Of Prototype : Lehrbuch der Geschichte der Philosophie

Year of Publish : 1982, 5η ανατ. 2015

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 978-960-250-111-5

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

Philosophy

W. WINDELBAND / H. HEIMSOETH

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τόμος Β' Η μεσαιωνική Φιλοσοφία. Η Φιλοσοφία της Αναγέννησης. Η Φιλοσοφία του Διαφωτισμού

Ο τόμος αυτός ξεκινά με την εξέταση της μεσαιωνικής Φιλοσοφίας, από τις απαρχές της (Ιερός Αυγουστίνος, έριδα για τις γενικές έννοιες) ώς τον γερμανικό μυστικισμό του Έκκαρτ, συνεχίζει με την έκθεση των δύο περιόδων της Φιλοσοφίας της Αναγέννησης, της ανθρωπιστικής και της φυσιογνωστικής (Καρτέσιος, Σπινόζα, Λάιμπνιτς), και κλείνει με την παρουσίαση των θεωρητικών και πρακτικών-ηθικών προβλημάτων που έθεσε η Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, ώς τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα.

Πίνακας Περιεχομένων

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email