ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τόμος Α' Η Φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Η Φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Author : W. WINDELBAND / H. HEIMSOETH

Translation : Ν. Μ. Σκουτερόπουλου

Title Of Prototype : Lehrbuch der Geschichte der Philosophie

Year of Publish : 1980, 4η έκδ. 2001

Dimensions : 14 x 21

ISBN Xartodeto : 960-250-051-4

Price : 15.21 €

Discount Price : 10.65 €

Philosophy

W. WINDELBAND / H. HEIMSOETH

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τόμος Α' Η Φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Η Φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Ο πρώτος τόμος αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου εξετάζεται η έννοια της Φιλοσοφίας και διασαφηνίζονται βασικά μεθοδολογικά προβλήματα της Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Ακολουθεί η έκθεση της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας, που κορυφώνεται στην ανάλυση των τριών μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων: του υλισμού (Δημόκριτος), του ιδεαλισμού (Πλάτων) και της ανέλιξης (Αριστοτέλης). Ο τόμος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των δύο κύριων περιόδων της Φιλοσοφίας των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων: της ηθικής (Επίκουρος, Στοά) και της θρησκευτικής (Πλωτίνος).

Πίνακας Περιεχομένων

 

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email