Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εκατόν πενήντα πέντε χρόνια παρουσίας στη Θήρα (1842-1997)

Year of Publish : 1997

ISBN Xartodeto : 960-85907-1-Χ

Price : 10.05 €

Discount Price : 7.04 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

Συλλογικό

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εκατόν πενήντα πέντε χρόνια παρουσίας στη Θήρα (1842-1997)

Η έκδοση αυτή έγινε για να τιμήσει τα 155 χρόνια παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Θήρας. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην οικονομία και την κοινωνία του νησιού κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στα κείμενα ξένων περιηγητών ή σύγχρονων μελετών, και ακολουθεί το εμπεριστατωμένο ιστορικό του υποκαταστήματος Θήρας έως το 1950. Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνεται με αρχειακό υλικό η μακρόχρονη, ευεργετική για το νησί, παρουσία της Τράπεζας, η αποδοχή της από την τοπική κοινωνία, καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα της εποχής (έκρηξη του ηφαιστείου το 1866, οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές). Η έκδοση ολοκληρώνεται με ένα εκτενές χρονολόγιο των σημαντικότερων γεγονότων της περιόδου 1840-1953.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email