Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1841-2006. Ιστορικό χρονολόγιο

Texts : Γεράσιμος Νοταράς, Νίκος Παντελάκης, Ζήσιμος Συνοδινός

Year of Publish : 2007

ISBN Xartodeto : 978-960-88264-5-8

Price : 20.10 €

Discount Price : 14.07 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

Συλλογικό

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1841-2006. Ιστορικό χρονολόγιο

Στο βιβλίο αυτό (που αποτελεί νεότερη έκδοση, η οποία αναδιαμορφώνει και επαυξάνει το περιεχόμενο εκείνης του 2001) επισημαίνονται χρονολογικά, με σύντομα λήμματα, οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορίας του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Ο χαρακτηρισμός των λημμάτων σε θεματικές ενότητες (διάφορα, ιδρυτικά-επέτειοι, τραπεζικές εργασίες, θεσμικά-δίκτυο-υπηρεσίες διοικήσεως-προσωπικό, εκδοτικό προνόμιο-χαρτονομίσματα-κυκλοφορία, δημόσια δάνεια, τραπεζικά μεγέθη, συμμετοχή ή χρηματοδότηση μεγάλων έργων και επιχειρήσεων, εθνική προσφορά της Τράπεζας, ο όμιλος της Εθνικής, η διοίκηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη) διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτηση, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία σε αντίστιξη με τα γεγονότα της Εθνικής.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email