Διόνυσος: Τόμος Α΄ 1901

Year of Publish : 1981

Out of stock

Publications ELIA

Διόνυσος: Τόμος Α΄ 1901

Είναι η ανατύπωση του πρώτου τόμου του περιοδικού Ο Διόνυσος, που άρχισε να εκδίδεται το 1901 από τους Δημήτρη Χατζόπουλο και Γιάννη Καμπύση. Χαρακτηριστικά του περιοδικού είναι η προτίμησή του στις βόρειες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, η παρακολούθηση της διεθνούς πνευματικής ζωής, τα μαχητικά σχόλια, οι σοβαρές ελληνικές συνεργασίες.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email