Δημόσια Δάνεια

Author : ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Year of Publish : 1995

Dimensions : '14 x 21

Price : 14.81 €

Discount Price : 11.11 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Δημόσια Δάνεια

Πρόκειται για τους φακέλους των δημόσιων δανείων του ελληνικού κράτους της περιόδου 1862-1940 που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και περιλαμβάνουν: αλληλογραφία σχετική με τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν για τη σύναψη των δανείων, αιτιολογικές εκθέσεις νομοσχεδίων, προσχέδια και σχέδια νόμων, φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμβάσεις δανείων, καταλόγους εγγραφέντων στα δάνεια, υπομνήματα, μνημόνια, σημειώματα, έντυπα κληρώσεων κτλ.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email