Δάνεια «επ' ενεχύρω χρεογράφων» εξοφλημένα

Author : ΝΕΝΑ ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ

Year of Publish : 1988

Dimensions : 14 x 21

Price : 8.93 €

Discount Price : 6.70 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΝΕΝΑ ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ

Δάνεια «επ' ενεχύρω χρεογράφων» εξοφλημένα

Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς από αναλυτικές ευρετηριάσεις επιλεγμένων σειρών του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ.
Ο αναλυτικός πίνακας του ευρετηρίου εκτείνεται σε 204 σελίδες και περιέχει 2.387 υποθέσεις δανείων της περιόδου 1865-1900, ταξινομημένες με βάση το έτος χορήγησης (και αλφαβητικά μέσα στο έτος). Πληροφορεί με ειδικές στήλες για το ποσό που ζητήθηκε, το ποσό που χορηγήθηκε, το επιτόκιο του δανείου, το είδος των ενεχύρων καί, φυσικά, το ονοματεπώνυμο και τον τόπο κατοικίας του πελάτη. Άλλες πληροφορίες, όταν υπάρχουν στα έγγραφα, καταχωρίζονται σε υποσέλιδες σημειώσεις. Η εργασία συμπληρώνεται με αλφαβητικά ευρετήρια πελατών και πληρεξουσίων, τόπων και επαγγελμάτων, καθώς και με σχολιασμένους συγκεντρωτικούς πίνακες ποσοτικών στοιχείων.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email