Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Author : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΡΙΤΣΑ

Year of Publish : 1990

Dimensions : '14 x 21

Price : 14.81 €

Discount Price : 11.11 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΡΙΤΣΑ

Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Την περίοδο του Μεσοπολέμου, η ελληνική βιομηχανία σημείωσε πρόοδο. Παρά τις ευνοϊκές γι' αυτήν προοπτικές, δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις που έθεταν τόσο η διεθνής όσο και η εσωτερική συγκυρία της εποχής. Η αδυναμία αυτή βασίζεται κυρίως όχι τόσο στην ανυπαρξία κεφαλαίων και πόρων αλλά στην αναποτελεσματική κατανομή τους. Ο ρόλος των τραπεζών είναι καίριος και σχετίζεται με τον εξορθολογισμό ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος την εποχή αυτή.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email