Βιβλιογραφία Πέτρου Χάρη: Τόμος  Α΄ Εργογραφία 1924-1981 και κριτικά κείμενα για τα έργα

Author : ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

Year of Publish : 1981

Price : 8.12 €

Discount Price : 5.68 €

Publications ELIA

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

Βιβλιογραφία Πέτρου Χάρη: Τόμος Α΄ Εργογραφία 1924-1981 και κριτικά κείμενα για τα έργα

Το σύγγραμμα αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας βιβλιογράφησης των έργων του Πέτρου Χάρη, συγγραφέα με διαρκή και έντονη πνευματική παρουσία για περισσότερα από εξήντα συναπτά έτη, με απειράριθμα δημοσιεύματα κριτικής, σχολίων επικαιρότητας και πρωτότυπης προσωπικής δημιουργίας. Τα κείμενα που βιβλιογραφούνται συνοδεύονται από σχετικές κριτικές σε εφημερίδες και περιοδικά.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email