Βιβλιογραφία Δ. Ι. Αντωνίου

Author : ΙΑΚΩΒΟΣ Μ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ

Year of Publish : 1982

Price : 3.04 €

Discount Price : 2.13 €

Publications ELIA

ΙΑΚΩΒΟΣ Μ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ

Βιβλιογραφία Δ. Ι. Αντωνίου

Η βιβλιογραφία του Δ.Ι. Αντωνίου δημοσιεύτηκε σε πρώτη μορφή το 1981 στο περιοδικό «Πολίτης». Η συγκεκριμένη έκδοση του Ε.Λ.Ι.Α. είναι συμπληρωμένη, περιλαμβάνει νέα λήμματα και με νέα κατάταξη.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email