Αυτόγραφα έργα. Τετράδιο ετών 1829-1833. Ωδή στον Λορδ Μπάιρον

Author : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Επιμέλεια : Λίνος Πολίτης, Κατερίνα Τικτοπούλου

Year of Publish : 2003

Number Of Pages : Τεύχος Α΄75, Τεύχος Β΄89

ISBN Set : 960-250-303-3

Price : 35.50 €

Discount Price : 24.85 €

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Αυτόγραφα έργα. Τετράδιο ετών 1829-1833. Ωδή στον Λορδ Μπάιρον

Τετράδιο ετών 1829-1833 (Ακαδημίας Αθηνών αρ.1) και παράρτημα, Ωδή στον Λόρδ Μπάιρον, αντίγραφο θεωρημένο (Ζακύνθου αρ. 20),
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη

Εξήντα χρόνια μετά τη διατύπωσή του και τριάντα τέσσερα μετά την πραγματοποίησή του, το αίτημα του Λίνου Πολίτη για μια «πανομοιότυπη», «παλαιογραφική» ή «διπλωματική» έκδοση των χειρογράφων του Σολωμού είναι πια δικαιωμένο στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας.

Η ανάγκη να ανατυπωθεί η αρχική έκδοση του 1964 έγινε επιτακτική στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν τα Αυτόγραφα έργα είχαν γίνει πλέον δυσεύρετα. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η νέα έκδοση παρακολουθεί την κατάταξη των σολωμικών χειρογράφων σε 15 ενότητες από τον Λίνο Πολίτη, δεν διατηρεί όμως τη συνέκδοση των ενοτήτων στον ίδιο τόμο. Έτσι, προέκυψαν δυό αυτοτελή σώματα: ένα με τις φωτοτυπίες και ένα με την τυπογραφική μεταγραφή. Η έρευνα που αναπτύχθηκε μετά το 1964 οδήγησε σε βελτιώσεις στην οργάνωση, οι οποίες συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έκδοση. Αντίθετα, οι φωτοτυπίες ανατυπώθηκαν από την πρώτη έκδοση, γιατί με το πέρασμα του χρόνου τα χειρόγραφα έχουν φθαρεί σημαντικά.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email