Αυτόγραφα έργα

Author : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Επιμέλεια : Κατερίνα Τικτοπούλου

Year of Publish : 1999

ISBN Set : 960-250-182-0

Price : 35.50 €

Discount Price : 24.85 €

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Αυτόγραφα έργα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Νεανικό τετράδιο (1820-1828)
Αθήνα 1999, ISBN set 960-250-182-0
Τεύχος Α , σσ. 107, φωτοτυπίες, ISBN 960-250-183-9
Τεύχος Β , σσ. 121, τυπογραφική μεταγραφή, ISBN 960-250-184-7
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης Κατερίνας Τικτοπούλου
Τιμή 35,50 €

Περιλαμβάνει τα έργα: Λάμπρος, αποσπάσματα του Διαλόγου, Εις Μάρκο Μπότσαρη, Μετάφραση Ιλιάδας, νεανικά, ιταλικά κ.ά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Δεύτερο τετράδιο νεανικό
Αθήνα 1999, ISBN set 960-250-185-5
Τεύχος Α , σσ. 41, φωτοτυπίες, ISBN 960-250-186-3
Τεύχος Β , σσ. 53, τυπογραφική μεταγραφή, ISBN 960-250-187-1
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης Μαρίας Πολίτη
Τιμή 25,36 €

Περιλαμβάνει τα έργα: Τρελή μάνα, Ωδή εις τη  Σελήνη, σημειώσεις διάφορες ιταλικές κ.ά.

EΝΟΤΗΤΑ  3
Eις τον θάνατον του Λορδ Mπάιρον
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη,
Aρχαιότερο χειρόγραφο (Zακύνθου αρ. 10)
Αθήνα 2002, ISBN set 960-250-246-0
Tεύχος A΄, σσ. 82, φωτοτυπίες, ISBN 960-250-247-9
Tεύχος B΄, σσ. 91, τυπογραφική μεταγραφή, ISBN 960-250-248-7
Eπιμέλεια δεύτερης έκδοσης Kατερίνα Tικτοπούλου
Τιμή 32,46 €

EΝΟΤΗΤΑ  4
Eις τον θάνατον του Λορδ Mπάιρον
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη,
Νεότερο χειρόγραφο θεωρημένο (Εθνικής Βιβλιοθήκης Φ. 92)
Αθήνα 2003, ISBN set 960-250-272-Χ
Tεύχος A΄, σσ. 57, φωτοτυπίες, ISBN 960-250-273-8
Tεύχος B΄, σσ. 67, τυπογραφική μεταγραφή, ISBN 960-250-274-6
Eπιμέλεια δεύτερης έκδοσης Kατερίνα Tικτοπούλου
Τιμή 32,46 €


ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Η γυναίκα της Ζάκυθος
Αθήνα 1998, ISBN set 960-8015-02-2
Τεύχος Α , φωτοτυπίες, σσ. 53, ISBN 960-8015-00-6
Τεύχος Β , σσ. 63, ISBN 960-8015-01-4
Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης Ελένη Τσαντσάνογλου
Τιμή 25,36 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Τετράδιο Ετών 1829-1833, Ωδή στον Λόρδ Μπάιρον
Αθήνα 2005, ISBN set 960-250-304-1
Επιμέλεια Κατερίνας Τικτοπούλου
Τιμή 35,50 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Τρίχα, Κρητικός κ.ά. (Ζακύνθου αρ. 11)
Αθήνα 2009, ISBN set 978-960-250-426-0
Τεύχος Α΄, Φωτοτυπίες, Επιμέλεια Λίνου Πολίτη
Τεύχος Β΄, Τυπογραφική μεταγραφή, Επιμέλεια δεύτερης έκδοσης Ελένη Τσαντσάνογλου
Τιμή: 40,58 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 8- 9- 10
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Αθήνα 2011, ISBN set 978-960-250-469-7
Ενότητα 8, Β΄ Σχεδίασμα
Ενότητα 9, Γ΄ Σχεδίασμα
Ενότητα 10, Στοχασμοί
Επίμετρο 24
Επιμέλεια Κατερίνας Τικτοπούλου
Τιμή 89,58 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 11-12
Σατιρικά διάφορα
Πόρφυρας και άλλα τελευταίας δεκαετίας
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Αθήνα, 2012, ISBN 978-960-250-561-8
Ενότητα 11, Σατιρικά διάφορα
Τεύχος Α΄Φωτοτυπίες
Τεύχος Β΄Τυπογραφική μεταγραφή
Ενότητα 12, Πόρφυρας και άλλα τελευταίας δεκαετίας
Τεύχος Α΄Φωτοτυπίες
Τεύχος Β΄Τυπογραφική μεταγραφή
Ενότητες 11-12, Πρόλογοι, Κριτικά σημάδια τυπογραφικής μεταγραφής, Συντομογραφίες υπομνήματος, Σημειώσεις, Ευρετήρια
Επιμέλεια Κατερίνας Τικτοπούλου
Τιμή 39,81 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 13-14-15
Ιταλικά τελευταίας δεκαετίας
Περιστασιακά και ιταλικά Ζακύνθου
Συνολικά ευρετήρια και περιεχόμενα
Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη
Αθήνα, 2012, ISBN 978-960-250-566-3
Ενότητα 13, Ιταλικά τελευταίας δεκαετίας, Ποιήματα
Τεύχος Α΄Φωτοτυπίες
Τεύχος Β΄Τυπογραφική μεταγραφή
Ενότητα 14, Ιταλικά τελευταίας δεκαετίας, Πεζά σχεδιάσματα
Τεύχος Α΄Φωτοτυπίες
Τεύ

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email