Αντιγραφείς και φιλόλογοι. Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων

Author : L. D. REYNOLDS / N. G. WILSON

Translation : Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη

Title Of Prototype : Scribes and Scholars

Year of Publish : 1981, 3η ανατ. 2001

Dimensions : 17 x 24

ISBN Xartodeto : 960-250-228-2

Price : 17.25 €

Discount Price : 12.08 €

L. D. REYNOLDS / N. G. WILSON

Αντιγραφείς και φιλόλογοι. Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων

Γραμμένο από δύο γνωστούς Άγγλους φιλολόγους, τον λατινιστή Ρέυνολντς και τον ελληνιστή και κωδικολόγο Ουίλσον, το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ιστορία της παράδοσης των κειμένων της ελληνικής και της λατινικής φιλολογίας μέχρι τις μέρες μας, περιγράφοντας τους κινδύνους που διέτρεξαν την εποχή του χειρόγραφου βιβλίου και δείχνοντας ώς ποιο βαθμό οι αναγνώστες ή οι λόγιοι της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ενδιαφέρθηκαν να περισώσουν ή να παραδώσουν στους μεταγενεστέρους τα κλασικά αυτά κείμενα. Η ιστορία τους δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ιστορία της εκπαίδευσης και της φιλολογίας, που επίσης καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του βιβλίου. Τέλος, θίγονται θέματα παλαιογραφικά μόνον αν έχουν άμεση σημασία για την παράδοση των κειμένων.
Οι συγγραφείς, με την ευκαιρία της ελληνικής μετάφρασης, επέφεραν αρκετές διορθώσεις και ξαναέγραψαν ορισμένα τμήματα του βιβλίου, πράγμα που καθιστά την έκδοση αυτή πληρέστερη σε σχέση με τη  δεύτερη αγγλική έκδοση και την ιταλική της μετάφραση.

Πίνακας Περιεχομένων

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email