Ανταίος. Δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη της ανοικοδόμησης

Year of Publish : 2000

Out of stock

Publications ELIA

Συλλογικό

Ανταίος. Δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη της ανοικοδόμησης

Πρόκειται για ανατύπωση του περιοδικού Ανταίος, που κυκλοφόρησε από το Μάιο του 1945 έως τον Ιούλιο του 1951 (Τόμος Α’ 1945-1947, Τόμος Β’ 1948-1951). Με την επανέκδοση αυτή δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να “ξαναζήσει” την ιστορία της Ελλάδας στα χρόνια που σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Την εισαγωγή γράφει η Έλλη Παπά.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email