Ανέκδοτα γράμματα

Author : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΠΑΛΛΗΣ

Year of Publish : 1986

Price : 3.04 €

Discount Price : 2.13 €

Publications ELIA

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΠΑΛΛΗΣ

Ανέκδοτα γράμματα

Η έκδοση περιλαμβάνει τριάντα έξι ανέκδοτα γράμματα του Αλέξανδρου Πάλλη τα οποία προστέθηκαν στα υπόλοιπα 322 ήδη δημοσιευμένα γράμματα του. Τα γράμματα βρέθηκαν στα χαρτιά του Α.Α. Πάλλη του μικρότερου από τα πέντε παιδιά του Αλέξανδρου Πάλλη. Περιλαμβάνονται σε ένα τετράδιο με αντίγραφα επιστολών του γραμμένα από τον ίδιο.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email