Αλαφροΐσκιωτος

Author : ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Year of Publish : 1989

Dimensions : 21 x 28

Out of stock

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Αλαφροΐσκιωτος

Η φωτομηχανική ανατύπωση της πολυτελούς, εκτός εμπορίου, έκδοσης του Αλαφροΐσκιωτου (1909) διατηρεί όλη την αισθητική αρτιότητα του πρωτοτύπου. Στά Επιλεγόμενα του Γ. Π. Σαββίδη για την υποδοχή του έργου από τον αθηναϊκό τύπο καταγράφονται σε χρονολογική σειρά, αναδημοσιεύονται και σχολιάζονται οι αναφορές και τα κριτικά κείμενα που αποτελούν τον κύκλο της άμεσης υποδοχής του Αλαφροΐσκιωτου από τους συγχρόνους του.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email