Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός. Αιγιάλεια, τέλη 19ου αιώνα, Τόμος Α'

Author : ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Τόμος : Α'

Year of Publish : 1990

Dimensions : 14 x 21

Price : 14.81 €

Discount Price : 11.11 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός. Αιγιάλεια, τέλη 19ου αιώνα, Τόμος Α'

Η μελέτη αυτή κινείται σε δύο χρονικές περιόδους: την ευρύτερη περίοδο 1830-1900 και την τριακονταετία 1860-1890, περίοδο κατά την οποία επεκτάθηκε η σταφιδοκαλλιέργεια και εμφανίστηκαν οι αγροτικοί μετασχηματισμοί στη Βόρεια Πελοπόννησο. Ο συγγραφέας παρακολουθεί την πορεία των σχηματισμών αυτών σε σχέση με την αγροτική πίστη και διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στον βαθμιαίο εκφυλισμό και όχι σε μια προηγμένη μορφή καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η λεπτομερειακή και μικροφασματική ανάλυση ενισχύεται από την ορθολογική κατανομή της ύλης και το πλούσιο υλικό τεκμηρίων και πηγών.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email