Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Τα τεκμήρια

Author : ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Year of Publish : 1990

Dimensions : '14 x 21

Price : 5.88 €

Discount Price : 4.41 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Τα τεκμήρια

Στα μέσα του 1927, με πρωτοβουλία του υπουργού Γεωργίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Α. Παπαναστασίου, επιχειρήθηκε η ίδρυση της "Γεωργικής Τράπεζας" ως εξειδικευμένου στην αγροτική πίστη κρατικού τραπεζικού ιδρύματος. Μερικούς μήνες αργότερα, κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
Η εργασία του Κώστα Κωστή προχωρεί όχι μόνο στην παρουσίαση της αγροτικής οικονομίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά πρωτίστως στην αποκάλυψη των μηχανισμών που τη  διέπουν: οι μηχανισμοί αυτοί παραπέμπουν σε φαινόμενα τόσο μακράς όσο και μεσαίας διάρκειας, ανάμεσα στα οποία η διείσδυση της τραπεζικής πίστης και η κρατική παρέμβαση στην αγροτική οικονομία.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email