Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Όψεις της ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (1919-1928)

Author : ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Year of Publish : 1987

Dimensions : '14 x 21

Price : 11.26 €

Discount Price : 8.45 €

Publications of the National Bank of Greece Historical Archive

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Όψεις της ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο (1919-1928)

Στα μέσα του 1927, με πρωτοβουλία του υπουργού Γεωργίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Α. Παπαναστασίου, επιχειρήθηκε η ίδρυση της "Γεωργικής Τράπεζας" ως εξειδικευμένου στην αγροτική πίστη κρατικού τραπεζικού ιδρύματος. Μερικούς μήνες αργότερα, κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
Η εργασία του Κώστα Κωστή προχωρεί όχι μόνο στην παρουσίαση της αγροτικής οικονομίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά πρωτίστως στην αποκάλυψη των μηχανισμών που τη  διέπουν: οι μηχανισμοί αυτοί παραπέμπουν σε φαινόμενα τόσο μακράς όσο και μεσαίας διάρκειας, ανάμεσα στα οποία η διείσδυση της τραπεζικής πίστης και η κρατική παρέμβαση στην αγροτική οικονομία.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email