Αφιερώσεις: Μια ανθολογία

Author : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Year of Publish : 1981

Price : 3.04 €

Discount Price : 2.13 €

Publications ELIA

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αφιερώσεις: Μια ανθολογία

Οι αφιερώσεις στα βιβλία είναι δύο ειδών: εκείνες που τυπώνονται ανάμεσα στον ψευδότιτλο και την σελίδα τίτλου και εκείνες που γράφονται με το χέρι είτε από τον συγγραφέα προς θαυμαστή ή από κάποιον που προορίζει το βιβλίο για δώρο. Η συλλογή αυτή ανήκει στο πρώτο είδος και πρόκειται για μια ποικιλία διακοσίων δειγμάτων γραφής, περιεχομένου και μορφής. Συντέθηκε όχι για να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αλλά προβολής του φαινομενικά ασήμαντου αυτού γραπτού είδους που περνάει απαρατήρητο.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email