Αθηνά 1819

Year of Publish : 1985

Price : 10.14 €

Discount Price : 7.10 €

Publications ELIA

Συλλογικό

Αθηνά 1819

Περιοδική έκδοση περιορισμένης εμβέλειας, όχι μόνο χρονική, η «Αθηνά» καθώς επίσης και το «Μουσείον» που την διαδέχθηκε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως δύο επί πλέον όργανα μέσα στην ευρύτερη δημοσιογραφική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο έτος αιχμής για τον ελληνισμό, το 1819. Χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις κατευθύνσεις και την ύλη που παρέχει στο αναγνωστικό κοινό, χωρίς γνωστούς συνεργάτες, χωρίς ακτινοβολία , αφού και ο χρόνος μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκδοση της στάθηκε εντελώς περιορισμένος, αποτελεί εντούτοις μια ορατή πραγματικότητα μέσα στα πλαίσια των ελληνικών πολιτισμικών προσπαθειών.

Comments:

More
See more arrow

Please enter valid email