Αρχείο Γιάννη Μόραλη

Η ανάδειξη του σχεδίου ως αυτόνομου καλλιτεχνικού μέσου, όχι μόνο ως ενδιάμεσου σταδίου προς το τελικό έργο, αποτελεί έναν από τους στόχους του ΜΙΕΤ.  Η προσπάθεια αυτή εγκαινιάστηκε με την έκθεση «Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934–1994» (Μέγαρο Εϋνάρδου, 16 Δεκεμβρίου 2008 – 15 Φεβρουαρίου 2009), όπου παρουσιάστηκαν 225 σχέδια του καλλιτέχνη. Ο Γιάννης Μόραλης, σαν να προαισθανόταν ότι η έκθεση αυτή θα ήταν η τελευταία του εν ζωή,  εμπιστεύτηκε τότε στο ΜΙΕΤ την κατάρτιση και την ψηφιακή έκδοση του πλήρους καταλόγου του έργου του (catalogue raisonné). Για τον σκοπό αυτόν άλλωστε κληροδότησε το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του στο ΜΙΕΤ, στο οποίο οι νόμιμοι κληρονόμοι του το παραδίδουν τμηματικά από το 2010.

Το αρχειακό υλικό του Γιάννη Μόραλη αποτελείται από:

  • τις βιβλιοθήκες του με καταλόγους εκθέσεων, βιβλία τέχνης, λογοτεχνίας, λαογραφίας, καθώς και ποικίλα προσωπικά αναγνώσματα
  • τα περιοδικά καλλιτεχνικής και ποικίλης ύλης στα οποία ήταν συνδρομητής
  • την αλληλογραφία του, επίσημη και προσωπική
  • έγγραφα σχετικά με προετοιμασία εκθέσεων, εικονογραφήσεις εκδόσεων, βραβεύσεις, διδασκαλία του στην ΑΣΚΤ
  • φωτογραφίες προσώπων και έργων· σημαντική η συνεισφορά της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου στον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου, καθώς επέτρεψε στο ΜΙΕΤ να ψηφιοποιήσει διαφάνειες έργων του καλλιτέχνη από το αντίστοιχο αρχείο για την αναδρομική του έκθεση και τον συνοδευτικό τόμο, έκδοση της Εμπορικής Τράπεζας (1988)
  • προσκλήσεις και δημοσιεύματα από την πλούσια εκθεσιακή του δραστηριότητα
  • δίσκους βινυλίου.

Παράλληλα με τη συγκρότηση του Αρχείου Γιάννη Μόραλη και την κατάρτιση του πλήρους καταλόγου του ζωγραφικού του έργου, το ΜΙΕΤ ψηφιοποιεί λυτά φύλλα καθώς και ενιαία σώματα (μπλοκ και τετράδια) με σχέδια, προσχέδια, σκαριφήματα και σημειώσεις του καλλιτέχνη.

Το αρχειακό υλικό, καθώς παραλαμβάνεται τμηματικά από την οικογένεια Μόραλη, καταγράφεται, ταξινομείται και τεκμηριώνεται, με απώτερο σκοπό να καταστεί διαθέσιμο στους ερευνητές, από τη διαδικτυακή πύλη του ΜΙΕΤ, το ενιαίο και ολοκληρωμένο Αρχείο του καλλιτέχνη.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 52 21 103, 210 32 34 267, 210 32 14 676
και στα e-mail voula.livani@miet.gr, ioanna.mantzavinou@miet.gr, konstantinos.fiolakis@gmail.com