βιβλιοπωλεία

βιβλιοπωλεία
ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

Αμερικής 13, 10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3614143, φαξ 210 3614163
email: bookstore-amerikis@miet.grΏρες λειτουργίας
Δευτέρα & Τετάρτη: 09:30 - 15:30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 - 20:00
Σάββατο: 10:00 - 17.00

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για την περίοδο 2020-21 πραγματοποιείται με κατ΄ οίκον διανομή μέσω των εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Πρότυπο βιβλιοπωλείο, όπου διατίθενται όχι μόνον οι εκδόσεις του ΜΙΕΤ, αλλά και οι εκδόσεις όλων των αξιόλογων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οργανισμών και πανεπιστημίων της χώρας, πολλές από τις οποίες είναι δυσεύρετες στα βιβλιοπωλεία.

Επισκεφτείτε το blog του βιβλιοπωλείου
http://miet-amerikis13.blogspot.com

ΑΘΗΝΑ

Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 10431 Αθήνα

τηλ.: 210 5223 101
Ώρες λειτουργίας
Εκάστοτε ώρες λειτουργίας της τρέχουσας έκθεσης

Πωλητήριο των εκδόσεων του ΜΙΕΤ που πλαισιώνει όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Εϋνάρδου.