βιβλιοπωλεία

βιβλιοπωλεία
ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

Αμερικής 13, 10672 Αθήνα

τηλ.: 210 3614143, φαξ 210 3614163
email: bookstore-amerikis@miet.grΏρες λειτουργίας
Δευτέρα & Τετάρτη: 10:00 - 15:30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00 - 20:00
Σάββατο: 10:00 - 17.00

➝ Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ
www.mietbookstore.gr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων πραγματοποιείται στο κτίριο του ΕΛΙΑ, Αγ. Ανδρέα 4 - Πλάκα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 - 14:00
Υπεύθυνος διανομής: Εύη Βρέττα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3211149 (εσωτ. 157)
 

ΑΘΗΝΑ

Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 10431 Αθήνα

τηλ.: 210 5223 101
Ώρες λειτουργίας
Εκάστοτε ώρες λειτουργίας της τρέχουσας έκθεσης

Πωλητήριο των εκδόσεων του ΜΙΕΤ που πλαισιώνει όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Εϋνάρδου.