Βιβλιοπωλεία
E-SHOP

Δύο βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Στα δύο βιβλιοπωλεία μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διατίθενται όχι μόνον οι εκδόσεις του ΜΙΕΤ, αλλά και οι εκδόσεις όλων των αξιόλογων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οργανισμών και πανεπιστημίων της χώρας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται συστηματικά εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και βιβλιοπαρουσιάσεις.

E-SHOP
www.mietbookstore.gr

Βασικός στόχος του ΜΙΕΤ, μέσα από τη λειτουργία των φυσικών του βιβλιοπωλείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπήρξε και παραμένει η στήριξη των εκδόσεων των μη κερδοσκοπικών φορέων και οργανισμών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΜΙΕΤ δημιουργεί ένα ακόμη κανάλι προβολής και προώθησης των αξιόλογων αυτών εκδόσεων στο ευρύ κοινό.

Το προσωπικό των βιβλιοπωλείων μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις.
τηλ.: 210 3614143 και 2310 288036, Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
e-mail: eshop@miet.gr

 

ΑΘΗΝΑ

 
Βιβλιοπωλείο Αμερικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 
Βιβλιοπωλείο Τσιμισκή