Πρόσκληση για μεταφραστές

Οι μεταφραστές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΜΙΕΤ ως εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο .

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει μεταφραστικού δείγματος επιλεγμένου από το ΜΙΕΤ.