Συνεργασία και συμπλοιοκτησία στην ελληνική φορτηγοναυτιλία. Η περίοδος του Μεσοπολέμου

Συγγραφέας : Κωνσταντίνος Χλωμούδης

Έτος έκδοσης : 1996, 1η ανατ. 2007

Διαστάσεις : '14 x 21

ISBN χαρτόδετου : 978-960-250-384-3

Τιμή : 10,35 €

Τιμή με έκπτωση : 7,76 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Κωνσταντίνος Χλωμούδης

Συνεργασία και συμπλοιοκτησία στην ελληνική φορτηγοναυτιλία. Η περίοδος του Μεσοπολέμου

Η ναυτιλιακή επιχείρηση της χώρας προωθήθηκε στηριγμένη σε συμμετοχικές μορφές. Η βάση της ναυτιλιακής παραγωγής -των μεταφορών- ήταν αρχικά η οικογενειακή εκμετάλλευση και αργότερα η συμπλοιοκτησία. Όταν τα διαθέσιμα χέρια της οικογένειας δεν επαρκούσαν, προσέφευγαν στον επάλληλο οικογενειακό και κατόπιν συντοπίτικο κύκλο, στους στενότερους συγγενείς, συγχωριανούς κτλ.
Το γενικό οικονομικό διεθνές πλαίσιο στο οποίο έδρασε η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση επηρέασε και την κατεύθυνση της μικρής εκμετάλλευσης. Οι ανάγκες του διεθνούς εμπορίου αποτέλεσαν αποδιαρθρωτικό παράγοντα για τη  μικρή πλοιοκτησία είτε οικογενειακή είτε συμπλοιοκτησία.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email