Πώς μάθαιναν οι Έλληνες Γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση, 1453–1821

Συγγραφέας : Ίκαρος Μαντούβαλος

Κείμενα :

Συνοδευτικός κατάλογος της περιοδικής έκθεσης του ΜΙΕΤ «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση» (1453-1821)», που  στεγάζεται στο κτίριο του Π. Χρηματιστηρίου, Πεσμαζόγλου 1, από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2022. 

Επιμέλεια : Γιώργος Ανδρουλιδάκης

Έτος έκδοσης : 2022

Αριθμός σελίδων : 32

Διαστάσεις : 16x23.5

Τιμή : 5,00 €

Τέχνη - Κατάλογοι εκθέσεων

Ίκαρος Μαντούβαλος

Πώς μάθαιναν οι Έλληνες Γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση, 1453–1821

Το συνοδευτικό φυλλάδιο της Έκθεσης (32 σ.) ανοίγει με ένα ευσύνοπτο χρονολόγιο για την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης επί Τουρκοκρατίας. Ακολουθεί ιστορική επισκόπηση σε τρεις περιόδους (1453–1624/5, 1624/25–1774, 1774–1821) με παράλληλη αναδρομή στις βυζαντινές καταβολές της παιδείας. Περιγράφονται λεπτομερώς οι δύο κυρίαρχοι τύποι εκπαιδευτηρίων: «το σχολείον των κοινών γραμμάτων» και το «σχολείον των ελληνικών γραμμάτων» (με δύο διαδοχικούς κύκλους σπουδών), ενώ δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξέλιξη των εκπαιδευτηρίων, τις συνθήκες σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια, τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού και του διδακτικού προσωπικού. Περιλαμβάνεται επίσης ενδεικτική βιβλιογραφία και πλούσια εικονογράφηση με διαφωτιστικές εκτενείς λεζάντες. Τέλος, ο κατάλογος κλείνει με έγχρωμες φωτογραφίες με διάφορες απόψεις του χώρου της Έκθεσης.

 

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email