Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα, 1860-1900

Συγγραφέας : Σταύρος Θωμαδάκης

Έτος έκδοσης : 1981

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 11,26 €

Τιμή με έκπτωση : 8,45 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Σταύρος Θωμαδάκης

Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα, 1860-1900

Την περίοδο 1860-1900 αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα η πιστωτική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως επίκεντρο τις εργασίες της Εθνικής Τράπεζας, που λειτουργεί από το 1842 και κατέχει το εκδοτικό προνόμιο. Η πιστωτική δραστηριότητα πρός τον ιδιωτικό τομέα παίρνει κυρίως τη  μορφή προεξοφλητικών χορηγήσεων. Το αντικείμενο της μελέτης του Σταύρου Θωμαδάκη είναι η διερεύνηση των σχέσεων Τράπεζας και ιδιωτικού τομέα μέσα από αυτή τη  λειτουργία.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email