Πενήντα πέντε άγνωστα έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων

Συγγραφέας : Αφροδίτη Κούρια

Έτος έκδοσης : 2002

Εξαντλημένο

Εκδόσεις ΕΛΙΑ

Αφροδίτη Κούρια

Πενήντα πέντε άγνωστα έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων

Στο λεύκωμα παρουσιάζονται 55 άγνωστα στην πλειοψηφία τους έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, προερχόμενα αποκλειστικά από ιδιωτικές συλλογές, συνεισφέροντας έτσι στη μελέτη της ελληνικής τέχνης των τελευταίων τριάντα χρόνων του 19ου και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Μέσα από τα κριτικά λήμματα, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη μέγιστη αξιοποίηση του εικαστικού υλικού, συντίθεται μια επιστημονικά άρτια και οπτικά εντυπωσιακή παρουσίαση. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εκδήλωση περιπλανήσεων προς νέα πεδία δράσης, εμπλουτίζοντας τη συστηματική εξιστόρηση της νεοελληνικής πραγματικότητας με την επεξεργασία και παρουσίαση πρωτογενούς υλικού.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email