Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα

Συγγραφέας : Αγγελική Ε. Λαΐου (Γενική εποπτεία)

Έτος έκδοσης : 2006

Αριθμός σελίδων : Τόμος Α΄ 603, Τόμος Β΄ 733, Τόμος Γ΄ 587, με έγχρωμες και α/μ εικόνες, 9 αναδιπλούμενους χάρτες

Διαστάσεις : 17 x 24 εκ.

ISBN set : 978-960-250-358-4

Τιμή : 89,58 €

Τιμή με έκπτωση : 62,71 €

Ιστορία - Βυζαντινή ~ Μεσαιωνική

Αγγελική Ε. Λαΐου (Γενική εποπτεία)

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία στήριζε την ισχύ και τη διάρκειά της σε μια οικονομία με ενδιαφέρουσες και συχνά πολυσύνθετες δομές. Παρόλο που υπήρχαν πολλές μελέτες για διάφορες όψεις της βυζαντινής οικονομίας, έλειπε ωστόσο μέχρι τώρα ένα συνθετικό έργο που να μελετάει την οικονομία του Βυζαντίου ως σύνολο και να δίνει μιαν ολοκληρωμένη εικόνα των δομών, της διάρθρωσης και της εξέλιξής της μέσα στο χρόνο. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η «Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου», ένα συλλογικό έργο που συγκεντρώνει και συνθέτει τα πορίσματα των κλάδων της οικονομικής ιστορίας, της νομισματικής, της αρχαιολογίας, της γωγραφίας/γεωλογίας, της ιστορίας της τέχνης, των θεσμών και του δικαίου για τους βυζαντινούς μεσαιωνικούς χρόνους από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα. Οι συγγραφείς αυτού του έργου μελετούν, μεταξύ άλλων, τους δημογραφικούς παράγοντες, τις φυσικές και τεχνολογικές συνθήκες της παραγωγής, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις δομές και την οργάνωση της παραγωγής στην αγροτική οικονομία και την οικονομία των πόλεων, τον οικονομικό ρόλο του κράτους και τα δημοσιονομικά φαινόμενα, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τους πιστωτικούς μηχανισμούς, τις τιμές, τους τρόπους ανταλλαγής, το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο, την παραγωγή και την κυκλοφορία των νομισμάτων, τους θεσμούς της ιδιοκτησίας και των συναλλαγών, όψεις του πρακτικού δικαίου της οικονομίας, την οικονομική ιδεολογία και τη θέση της βυζαντινής οικονομίας στον μεσαιωνικό κόσμο της Μεσογείου. Οι αναλύσεις τους αμφισβητούν την εικόνα μια οικονομίας με αρχαϊκές δομές, που ελέγχεται και διοικείται μονοπωλιακά από την κρατική εξουσία και δεν εξελίσσεται. Συγκλίνουν αντίθετα στο συμπέρασμα ότι η βυζαντινή οικονομία επέδειξε κατά περιόδους αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα, και για μακρά χρονικά διαστήματα ο συνδυασμός κρατικής και ιδιωτικής δραστηριότητας λειτούργησε αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας τόσο την οικονομική πρόοδο όσο και τη σταθερότητα.    

Η Αγγελική Λαΐου έχει διατελέσει καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Νταμπάρτον Όουκς. Έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες και μονογραφίες, μεταξύ των οποίων τα Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicus II (1282-1328)· Gender, Society and Economic Life in Byzantium· Mariage, amour et parenté à Byzance, XI-XIIIéme siècles.

Οι τόμοι διατίθενται και σε πανόδετη έκδοση

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 12-4-2007
Η δόξα του Βυζαντίου στηρίχθηκε πάνω σε ισχυρή οικονομία

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΑ, 20-4-2007
Πώς κράτησε το Βυζάντιο

ΤΑ ΝΕΑ, 23-6-2007
Τα μυστικά του Βυζαντίου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 24-6-2007
Μια εγκυκλοπαίδεια της βυζαντινής οικονομίας

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 21-10-2007
Οικονομική ιστορία οκτώ αιώνων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16-12-2007
Οκτώ αιώνες οικονομικής ιστορίας του Βυζαντίου

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email