Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις

Συγγραφέας : Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Έτος έκδοσης : 1982, 2η ανατ. 1990

Διαστάσεις : 14 x 21

Τιμή : 8,93 €

Τιμή με έκπτωση : 6,70 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις

Στο βιβλίο αυτό αναλύονται: η προϊστορία της σιδηροδρομικής ιδέας και οι μορφές που πήραν τα σιδηροδρομικά δίκτυα άλλων χωρών· οι εκδοχές που εκφράστηκαν αναφορικά με τη  μορφή που έπρεπε να πάρει το δίκτυο, καθώς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις που συνδέονται με τις εκδοχές αυτές· η εξέλιξη της επένδυσης και οι διαδικασίες που οδήγησαν στην κατασκευή του δικτύου· ο τρόπος χρηματοδότησης και η συμπεριφορά των φορέων που συμμετείχαν (ομογενείς και ξένοι κεφαλαιούχοι, Εθνική Τράπεζα και άλλες, κράτος)· οι συνθήκες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών εταιρειών και το μεταφορικό τους έργο.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email