Οι βιβλιοκρισίες, 1926-1973. Θέματα της λογοτεχνίας μας. Eκδοτικά. Σολωμικά. Παλαιογραφικά

Συγγραφέας : Λίνος Πολίτης

Έτος έκδοσης : 2002

Αριθμός σελίδων : 493

Διαστάσεις : 14 x 21 εκ.

ISBN πανόδετου : 960-250-251-7

Τιμή : 25,36 €

Τιμή με έκπτωση : 17,75 €

Φιλολογία - Νεοελληνική γραμματεία

Λίνος Πολίτης

Οι βιβλιοκρισίες, 1926-1973. Θέματα της λογοτεχνίας μας. Eκδοτικά. Σολωμικά. Παλαιογραφικά

Eίκοσι χρόνια μετά το θάνατο του Λίνου Πολίτη, η παρούσα έκδοση έρχεται να υπογραμμίσει κάτι που ίσως δεν έχει τονιστεί όσο και όπως θα έπρεπε: ότι ο ξεχωριστός αυτός νεοελληνιστής καλλιέργησε σε όλη του την πνευματική διαδρομή, και με ιδιαίτερη μάλιστα προσήλωση, την επιστημονική βιβλιοκρισία, ένα είδος ελάχιστα αυτοφυές, που συνδέεται πάντοτε με την παρουσία ενός προγενέστερου κειμένου. Kατά τον καθηγητή του Aριστοτελείου Παναγιώτη Mουλλά, η βιβλιοκρισία ορίζεται ως «απάντηση σε ένα ερέθισμα. Kάτι σαν διάλογος, επίλογος ή αντίλογος σε έναν λόγο». O ίδιος ο Λίνος Πολίτης σημειώνει: «H κριτική, θετική ή αρνητική, αποβλέπει, πέρα από πρόσωπα, σε συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους».
Ως παλαιογράφος, γραμματολόγος, ανθολόγος, βιβλιογράφος, εκδότης, ερμηνευτής κειμένων, μελετητής της μετρικής κτλ., ο Λίνος Πολίτης παρουσιάζει ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών και συγγραφικών ενδιαφερόντων. Στον τόμο θησαυρίζονται όλες οι βιβλιοκρισίες του, από την αρχή της σταδιοδρομίας του ώς το 1973. Παραλείφθηκαν μόνο ελάχιστες σύντομες, των οποίων η έκταση δεν δικαιολογούσε την αναδημοσίευσή τους. Πολλά από τα κείμενα αυτά αποτελούν δείγματα λαμπρά του είδους που υπηρετούν, και η προκείμενη έκδοση αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του εκδεδομένου έργου του συγγραφέα, ώστε να συστηθεί πληρέστερα η επιστημονική φυσιογνωμία του Λίνου Πολίτη.

Πίνακας Περιεχομένων

Βιβλιοκρισίες
Αγγελιοφόρος, 8-12-2002
Απόδοση τιμής
Το Άλλο Βήμα, 26-1-2003
Ο κριτικός Λίνος Πολίτης
Καθημερινή, 15-2-2003
Οι βιβλιοκρισίες του Λ. Πολίτη
Εξπρες, 16-2-2003
Λίνος Πολίτης. Βιβλιοκρισίες
Απογευματινή, 23-2-2003
Οι βιβλιοκρισίες του Λίνου Πολίτη
Ελευθεροτυπία, 28-3-2003
Μετά είκοσιν έτη
Θεσσαλία, 13-4-2003
Η κριτική σκέψη του Λίνου Πολίτη
Αυριανή, 21-4-2003
Οι βιβλιοκρισίες του Λίνου Πολίτη
Αντί, 11-2-2005
Σχόλιο (μερικό) στις Βιβλιοκρισίες του Λίνου Πολίτη
Καθημερινή, 22-2-2005
Οι "πίσω σελίδες" της κριτικογραφίας

 

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email