Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΙΙ

Συγγραφέας : Γ. Δεσπίνης / Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου / Εμμανουήλ Βουτυράς

Τόμος : Β΄

Έτος έκδοσης : 2003

Αριθμός σελίδων : 519, 651 α/μ εικόνες

Διαστάσεις : 21 x 30

ISBN πανόδετου : 960-250-271-1

Τιμή : 55,79 €

Τιμή με έκπτωση : 39,05 €

Αρχαιολογία - Κλασική αρχαιότητα

Γ. Δεσπίνης / Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου / Εμμανουήλ Βουτυράς

Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΙΙ

Ο πρώτος τόμος του Καταλόγου γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε το 1997 στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την επιστημονική κοινότητα και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τους μελετητές, όπως δείχνουν οι συχνές παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία.
Με τον δεύτερο τόμο ολοκληρώνεται η εικόνα της ελληνικής και ρωμαϊκής γλυπτικής στη Θεσσαλονίκη, αφού παρουσιάζονται όλα σχεδόν τα υπόλοιπα έργα κυρίως ολόγλυφα πορτρέτα που έως πρόσφατα βρίσκονταν εκτεθειμένα στις αίθουσες του Μουσείου, καθώς και σημαντικό μέρος από τα γλυπτά των αποθηκών. Στον τόμο αυτόν συμμετείχαν έξι ακόμα συνεργάτες, εκτός από τους τρεις του πρώτου τόμου, οι οποίοι είχαν και πάλι τη γενική επιμέλεια της έκδοσης. Η παρουσίαση των έργων γίνεται κατά εποχές και κατά είδη και ο τρόπος σύνταξης των επιμέρους λημμάτων βασίζεται στις αρχές που διέπουν και τον πρώτο τόμο.

Βιβλιοκρισίες
Βήμα, 4-7-2004
Ο γλυπτικός πλούτος της Θεσσαλονίκης
Καθημερινή, 31-10-2004
Τα γλυπτά του Μουσείου Θεσσαλονίκης

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email