Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου

Συγγραφέας : Hans-Joachim Gehrke

Μετάφραση : Άγγελου Χανιώτη

Τίτλος πρωτοτύπου : Geschichte des Hellenismus

Έτος έκδοσης : 2000, 2η έκδ. 2007, 2η ανατ. 2017

Αριθμός σελίδων : 415, 2 χάρτες

Διαστάσεις : 17 x 24 εκ.

ISBN πανόδετου : 978-960-250-363-8

ISBN χαρτόδετου : 978-960-250-362-1

Τιμή : 21,31 €

Τιμή με έκπτωση : 14,92 €

Ιστορία - Αρχαία

Hans-Joachim Gehrke

Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου

Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ώς την υποταγή του κράτους των Πτολεμαίων στους Ρωμαίους καί, όπως και όλοι οι τόμοι της ίδιας σειράς, εμφανίζει ιδιάζουσα διάταξη της ύλης. Στο πρώτο, αφηγηματικό και συνθετικό μέρος καταγράφεται περιεκτικά η εικόνα της περιόδου βάσει των αρχαίων πηγών και των κοινών συμπερασμάτων της νεότερης ιστορικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος παρέχεται μια εξίσου σημαντική ιστοριογραφική ανάλυση, μια «γενετική εικόνα» ακριβώς αυτών των ερευνών και του αντίστοιχου συνεχιζόμενου επιστημονικού διαλόγου με τις επιμέρους θέσεις και αντιθέσεις του. Τέλος, το τρίτο μέρος αποτελεί συστηματικό κατάλογο, κατ' αύξοντα αριθμό, της σημαντικότερης διεθνούς βιβλιογραφίας για τα ίδια θέματα: έτσι, οι βιβλιογραφικές παραπομπές στα δύο προηγούμενα μέρη γίνονται απλώς με το όνομα του εκάστοτε συγγραφέα και τον αύξοντα αριθμό της μελέτης. Τα πλεονεκτήματα και η σύγχρονη σύλληψη αυτής της διάρθρωσης είναι εμφανή: η προτασσόμενη παραδοσιακή ιστορική αφήγηση απαλλάσσεται από το βάρος της ανάλυσης επιμέρους προβλημάτων που συχνά απασχολούν ακόμη την ιστορική έρευνα, οπότε δίνεται μια εύληπτη εποπτική εικόνα της υπό εξέταση περιόδου. Ακολουθεί μια «ξενάγηση στο εργαστήριο του ιστορικού», όπου όλα συζητούνται: τα πορίσματα του προηγούμενου μέρους ανάγονται συστηματικά στις αφετηρίες τους, σταθμίζεται ο βαθμός της βεβαιότητάς τους, και ενίοτε υποδηλώνονται σκόπιμες κατευθύνσεις για την περαιτέρω έρευνα. Η συστηματική βιβλιογραφία του τρίτου μέρους και τα ευρετήρια συγγραφέων, ιστορικών προσώπων, τόπων και όρων διευκολύνουν την πρόσβαση και συντονίζουν τη  λειτουργία των δύο πρώτων μερών.
Ο Χανς-Γιόαχιμ Γκέρκε, καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και μέλος της Ακαδημίας της Χαϊδελβέργης, ασχολείται κυρίως με την πολιτική ιστορία της κλασικής και ελληνιστικής Ελλάδας, την ιστορική γεωγραφία και την ιστορία των ιδεών. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με θέμα την τοπογραφία και την ιστορία της Στράτου (Ακαρνανία), την ιστορική γεωγραφία της δυτικής Ελλάδας, τη  συλλογή και έκδοση των αποσπασμάτων των αρχαίων γεωγράφων και το ρόλο της ετερότητας στη δημιουργία ταυτοτήτων. Βασικά έργα του: Phokion (1976)· Stasis (Στάσις, 1986)· Jenseits von Athen und Sparta. Das dritte Griechenland (Πέρα από την Αθήνα και τη Σπάρτη. Η τρίτη Ελλάδα, 1986)· Alexander der Grosse (Αλέξανδρος ο Μέγας, 1996). Είναι συνεκδότης του περιοδικού Klio.

Το βιβλίο διατίθεται και σε πανόδετη έκδοση

Πίνακας Περιεχομένων

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email