Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1842-1902)

Συγγραφέας : Ι. Α. Βαλαωρίτης

Έτος έκδοσης : 2η εκδ. 1980, 4η ανατ. 1994

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 13,39 €

Τιμή με έκπτωση : 9,37 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Ι. Α. Βαλαωρίτης

Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1842-1902)

Φωτομηχανική ανατύπωση του έργου του Ιωάννου Α. Βαλαωρίτου, Υποδιοικητή και κατόπιν Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας (1895-1914), που τυπώθηκε το 1902, με αφορμή τον εορτασμό της εξηκονταετηρίδας της ΕΤΕ. Έργο σημαντικό, πρωτοποριακό για την εποχή του, αποτελεί μία από τις ελάχιστες σοβαρές, συστηματικές διερευνήσεις θεμάτων οικονομικής ιστορίας που έχει να επιδείξει η ελληνική επιστήμη στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email