Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869)

Συγγραφέας : Παναγιώτης Πετράκης

Έτος έκδοσης : 1985

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 7,41 €

Τιμή με έκπτωση : 5,56 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Παναγιώτης Πετράκης

Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869)

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η σχέση του εσωτερικού δημόσιου δανεισμού με το εγχώριο πιστωτικό σύστημα (την Εθνική Τράπεζα) κατά τα έτη 1844-1869 καί, συνακόλουθα, η επίπτωση της σχέσης αυτής στην πολιτική της ΕΤΕ έναντι του ιδιωτικού τομέα.
Το βιβλίο προσφέρει ένα από τα ερμηνευτικά κλειδιά για την κατανόηση ενός βασικού προβλήματος: της συμπεριφοράς του κράτους έναντι της οικονομίας· μιας οικονομίας που εξαρτάται από τον αγροτικό τομέα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την αυτάρκειά της σε είδη διατροφής, και υποχρεωτικά προσανατολίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email