Η παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre Dumas πατρός στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ΄-Κ΄αιώνας

Συγγραφέας : Θεόδωρος Κατσίκαρος

Έτος έκδοσης : 1997

Τιμή : 10,14 €

Τιμή με έκπτωση : 7,10 €

Εκδόσεις ΕΛΙΑ

Θεόδωρος Κατσίκαρος

Η παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre Dumas πατρός στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ΄-Κ΄αιώνας

Ο Θεόδωρος Κατσίκαρος επιχειρεί να ερευνήσει και να μελετήσει την θεατρική παρουσία του Alexandre Dumas πατρός στον ελληνικό χώρο. Είναι η εποχή της ανασύστασης του νέου ελληνικού Θεάτρου, που αν και αξιοσημείωτη, είχε πολύ λίγο αναλυθεί και αξιολογηθεί, όπως και η γενικότερη παρουσία αυτού του τόσο σημαντικού Γάλλου συγγραφέα.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email