Η κίνηση των τιμών του σταριού στην Ελλάδα. Εξωτερικό εμπόριο και κρατική παρέμβαση (1860-1912)

Συγγραφέας : Γιώργος Μητροφάνης

Έτος έκδοσης : 1991

Διαστάσεις : 14 x 21

Τιμή : 5,28 €

Τιμή με έκπτωση : 3,96 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Γιώργος Μητροφάνης

Η κίνηση των τιμών του σταριού στην Ελλάδα. Εξωτερικό εμπόριο και κρατική παρέμβαση (1860-1912)

Το στάρι ήταν εμπόρευμα στρατηγικής σημασίας τον 19ο αιώνα. Η σιτοδεία δεν απειλούσε μόνο την υγεία των κατοίκων μιας χώρας αλλά και την κοινωνικοπολιτική συνοχή της. Κύριο προϊόν της αγροτικής παραγωγής, συστατικό στοιχείο της αυτοκατανάλωσης αλλά και διεθνές εμπόρευμα, το στάρι βρισκόταν στο κέντρο της προσοχής του κοινού, των εμπόρων και του κράτους.
Η μελέτη εξετάζει τη  διαμόρφωση της τιμής του σταριού στον Πειραιά μέσα σε μια ικανή διαχρονία (1860-1912) σε συνάρτηση με την προέλευσή του, την κρατική παρέμβαση και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email