Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις ελληνικές αγορές (1856-1912)

Συγγραφέας : Μιχάλης Ρηγίνος

Έτος έκδοσης : 1997

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 16,33 €

Τιμή με έκπτωση : 12,25 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Μιχάλης Ρηγίνος

Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις ελληνικές αγορές (1856-1912)

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει επεξεργασμένες χρονολογικές σειρές, με τις οποίες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τιμές των κυριότερων συναλλαγμάτων και νομισμάτων που κυκλοφορούσαν στις ελληνικές αγορές, στα μέσα του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτές οι οικονομικού χαρακτήρα πληροφορίες συνιστούν έναν νέο τύπο πηγών, που αποβλέπει στη βελτίωση των μεθοδολογικών εργαλείων με τα οποία προσεγγίζουμε την ελληνική οικονομία της σύγχρονης περιόδου.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email