Διόνυσος: Τόμος Α΄ 1901

Έτος έκδοσης : 1981

Εξαντλημένο

Εκδόσεις ΕΛΙΑ

Διόνυσος: Τόμος Α΄ 1901

Είναι η ανατύπωση του πρώτου τόμου του περιοδικού Ο Διόνυσος, που άρχισε να εκδίδεται το 1901 από τους Δημήτρη Χατζόπουλο και Γιάννη Καμπύση. Χαρακτηριστικά του περιοδικού είναι η προτίμησή του στις βόρειες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, η παρακολούθηση της διεθνούς πνευματικής ζωής, τα μαχητικά σχόλια, οι σοβαρές ελληνικές συνεργασίες.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email