Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών (1844-1869)

Συγγραφέας : Παναγιώτης Πετράκης

Έτος έκδοσης : 1994

Διαστάσεις : 14 x 21

Τιμή : 2,33 €

Τιμή με έκπτωση : 1,75 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Παναγιώτης Πετράκης

Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών (1844-1869)

Το πρώτο κείμενο του τόμου αυτού αναφέρεται στο εξωτερικό δημόσιο χρέος την περίοδο 1844-1861. Παρακολουθεί την εξέλιξη και τη  διόγκωσή του, που επηρεάζει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Στο δεύτερο μέρος, με συγκεντρωτικούς πίνακες και αναλυτικές χρονικές σειρές φωτίζεται η εξέλιξη του δημόσιου δανεισμού και των τραπεζικών χορηγήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στο τρίτο αναλύεται η διάρθρωση των έντοκων καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα κατά το 1864.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email