Δημόσια Δάνεια

Συγγραφέας : Νίκος Παντελάκης

Έτος έκδοσης : 1995

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 14,81 €

Τιμή με έκπτωση : 11,11 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Νίκος Παντελάκης

Δημόσια Δάνεια

Πρόκειται για τους φακέλους των δημόσιων δανείων του ελληνικού κράτους της περιόδου 1862-1940 που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και περιλαμβάνουν: αλληλογραφία σχετική με τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν για τη σύναψη των δανείων, αιτιολογικές εκθέσεις νομοσχεδίων, προσχέδια και σχέδια νόμων, φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμβάσεις δανείων, καταλόγους εγγραφέντων στα δάνεια, υπομνήματα, μνημόνια, σημειώματα, έντυπα κληρώσεων κτλ.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email