Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου

Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο

Συλλογικό

Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου

Περιοδική έκδοση με τα πεπραγμένα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ, καθώς και μελέτες και καταλόγους μικροφωτογραφημένων αρχείων ή εγγράφων.

Τόμος Α΄, Αθήνα 1978, σσ. 55 (εξαντλημένο)
Η δραστηριότητα του Αρχείου κατά την περίοδο 1973-1977 και κατάλογοι φωτογραφημένων χειρογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας).

Τόμος Β΄, Αθήνα 1981, σσ. 62 (εξαντλημένο)
Η δραστηριότητα του Αρχείου κατά την περίοδο 1978-1980 και αναλυτικοί κατάλογοι φωτογραφημένων χειρογράφων και αρχείων.

Τόμος Γ΄, Αθήνα 1985, σσ. 80 (εξαντλημένο)
Η δραστηριότητα του Αρχείου κατά την περίοδο 1981-1983 και αναλυτικοί κατάλογοι φωτογραφημένων χειρογράφων και αρχείων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τόμος Δ΄, Αθήνα 1988, σσ. 232
Τα πεπραγμένα του Αρχείου κατά την περίοδο 1984-1987 και αναλυτικοί κατάλογοι φωτογραφημένων χειρογράφων και αρχείων από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Τιμή 7,61 €

Τόμος Ε΄, Αθήνα 1992, σσ. 679
Καταγραφή του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από τον προϊστάμενο του ΙΠΑ Αγαμέμνονα Τσελίκα.
Τιμή 12,17 €

Τόμος ΣΤ΄, Αθήνα 1994, σσ. 720
Η δραστηριότητα του Αρχείου κατά τα έτη 1988-1992 και μελέτες και δημοσιεύσεις πέντε συνεργατών του ΙΠΑ:
Μαρίας Σοφού, "Εργαστήριο Συντήρησης χειρογράφων του ΜΙΕΤ".
Φιλαρέτης Παπαδοπούλου, "Κατάλογος των εντύπων της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Πέζαρου".
Τατιάνας Γεωργάκη-Ιωάννου, "Αρχείο της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου".
Λίνου Πολίτη / Μαρίας Πολίτη, "Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνος: Συνοπτική καταγραφή".
Χρίστου Αθανασιάδη, "Συναγωγή βιβλιοδετικών διακοσμητικών θεμάτων σε ελληνικά χειρόγραφα και παλαιά έντυπα".
Τιμή 15,21 €

Τόμος Ζ΄, Αθήνα 1997, σσ. 379  40 πίνακες
Η δραστηριότητα του ΙΠΑ κατά την περίοδο 1993-1996 και οι μελέτες του Αγαμέμνονα Τσελίκα "Ικαριακά χειρόγραφα" και "Χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λέρου".
Τιμή 11,16 €

Τόμος Η΄, Αθήνα 1997, σσ. 176
Στον τόμο αυτόν δημοσιεύεται η εργασία της Άννας Αγγ. Στεφανάτου "Συντομογραφίες, συμπλέγματα και σύμβολα από τον κώδικα 4 της Μονής Ευαγγελισμού Σκοπέλου".
Τιμή 6,08 €

Τόμος Θ΄, Αθήνα 2000, σσ. 417,  22 πίνακες
ISSN 1108-6068
Διπλωματική έκδοση από τον Αγαμέμνονα Τσελίκα των δικαιοπρακτικών εγγράφων από τις Μονές Ομπλού, Χρυσοποδαριτίσσης, Αγίων Πάντων και Γηροκομείου Πατρών (1712-1855).
Τιμή 15,21 €

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email