Δείγμα συναλλαγματικών προεξοφλημένων από την ΕΤΕ (1859-1888)

Συγγραφέας : Σταύρος Θωμαδάκης

Έτος έκδοσης : 1984

Διαστάσεις : 14 x 21

Τιμή : 2,44 €

Τιμή με έκπτωση : 1,83 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Σταύρος Θωμαδάκης

Δείγμα συναλλαγματικών προεξοφλημένων από την ΕΤΕ (1859-1888)

Πρόκειται για μεγάλο δείγμα από τις προεξοφλητικές εργασίες της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Η δειγματοληψία καλύπτει οκτώ έτη. Επιλέχθηκαν τέσσερα ζεύγη ετών που απέχουν μεταξύ τους οκτώ ως δέκα χρόνια: 1859, 1861· 1869, 1870· 1877, 1878· 1886, 1888. Στην καταγραφή των στοιχείων δίνονται οι εξής πληροφορίες: ο μήνας της προεξόφλησης· ο αριθμός ονομάτων στη συναλλαγματική· η διάρκεια του γραμματίου· η διάρκεια της προεξόφλησης· το ποσό της οφειλής.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email